Patrijarha Dimitrija 12J, Beograd, Srbija

+381 11 3555 666 office@martikom.rs

Istorija dobrog poslovanja

Marti Komerc d.o.o. osnovano je 1993. godine a u oblasti kablovskog pribora posluje od 1997. godine.

Proizvodimo i prodajemo kablovski pribor naponskog nivoa 1kV – 42kV, visokog kvaliteta. Od 2012. godine ovlašćeni smo partner Nexans Power Accessories jednog od najvećeg i najkompletnijeg proizvođača kablovskog pribora. Posedujemo sistem kvaliteta ISO 9001 , ISO 14001 i OHSAS 18001.

Naši glavni kupci su pre svega kompanije koje koriste samo visoko kvalitetne proizvode, a bave se proizvodnjom i distribucijom električne energije kao i kompanije koje se bave izgradnjom u oblasti energetike.

Prisutni smo na tržištu ex Jugoslavije sa dobro razvijenom mrežom pod-distributera. Širok asortiman našeg kablovskog pribora se sastoji od:
– toploskupljajućih, hladnoskupljajućih i navlačećih (,,slip-on”) spojnica i završnica,
– ekranizovanih konektora za postrojenja izolovana gasom sa provodnim izolatorima(SF6),
– kompresionih i mehaničkih papučica i čaura sa kidajućim zavrtnjima i
– profesionalnog alata za pripremu kablova za instalaciju spojnica i završnica.

Kablovski pribor je ispitan u akreditovanim laboratorijama po važećim evropskim i svetskim standardima i poseduje Izveštaje o tipskim ispitivanjima. Pored ponude visoko kvalitetnog pribora, našim kupcima pomažemo u iznalaženju adekvatnog tehničkog rešenja i vršimo obuku u instalaciji našeg kablovskog pribora.