Patrijarha Dimitrija 12J, Beograd, Srbija

+381 11 3555 666 office@martikom.rs

Prelazne spojnice za spajanje pojasnih ili ekranizovanih kablova izolovanih papirom sa zajedničkim olovnim omotačem i kablova izolovanih plastičnom masom 6/10 (12)kV i 12/20 (24)kV

  • 17-24GTM3.1. – Prelazne spojnice za spajanje trožilnih pojasnih ili ekranizovanih kablova izolovanih papirom sa zajedničkim olovnim omotačem i jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom
  • 17-24GTM3.3. – Prelazne spojnice za spajanje trožilnih pojasnih ili ekranizovanih kablova izolovanih papirom sa zajedničkim olovnim omotačem i trožilnih kablova izolovanih plastičnom masom